ANA AirbusA321
Flight anniversary

POSTCARD CASE Airbus A321 Airbus A321 MEMANBETSU
/WAKKANAI
ASAHIKAWA
/KUSHIRO
AKITA AOMORI
/HAKODATE
SHONAI
/SENDAI
TOYAMA
/KOMATSU
OKAYAMA
/NIIGATA
HIROSHIMA
/YAMAGUCHIUBE
SHIMANE
/TOKUSHIMA
NAGASAKI
/MATSUYAMA
A321 A321
MIYAZAKI
/OITA
KAGOSHIMA
/KUMAMOTO
* *