Bangkok Airways (Vol.2)

vol.1

Logo Koh Samui Koh Samui HUA HIN
ANGKOR WAT SUKHOTHAI PHUKET Koh Samui
SUKHOTHAI MAE HONG SON PHUKET Koh Samui
Koh Samui Koh Samui Koh Samui SUKHOTHAI AIRPORT
SAMUI SAMUI Singapore-Samui Natural Paradise
ANGKOR WAT SAMUI AIRPORT ANGKOR WAT Mekong World
LUANG PRABANG JINGHONG HUA HIN SUKHOTHAI
ANGKOR WAT ANGKOR WAT ANGKOR WAT ANGKOR WAT
* * *
ASIA * * *