JAL Campaing POSTCARDS

SOUTHERN RESORT
OKINAWA
SOUTHERN RESORT
OKINAWA
SOUTHERN RESORT
OKINAWA
JAL 2000
OKINAWA
SOUTHERN RESORT
OKINAWA
JAL SKI '99 2000 ACTIVE
HOKKAIDO
2000 ACTIVE
HOKKAIDO
2001 ACTIVE
HOKKAIDO
JAL 2002
OKINAWA
2002 ACTIVE
HOKKAIDO
JAL 2002
YAMAGUCHI
JAL 2003
OKINAWA
Respect for the
Aged Day
Respect for the
Aged Day
Respect for the
Aged Day
Heartful Campaing Heartful Campaing Heartful Campaing Heartful Campaing
Heartful Campaing Heartful Campaing the bear's school the bear's school
Happy WAON Happy WAON Cheburashka Cheburashka
Cheburashka Cheburashka Cheburashka Tokyo Skytree
KAIBUTSU-KUN KAIBUTSU-KUN MOS BUGER Kei Nishigori
AIR KUMAMON AIR KUMAMON DORAEMON DORAEMON
* *
JAL CARD SoftBank HAWKS * *
JAL SKI '95 JAL OKINAWA '95 JAL SKI '96 JAL OKINAWA '96
JAL SKI '97 JAL OKINAWA '97 JAL SKI '98 Disney Kids
Disney Disney Disney Disney
Disney Disney Disney Disney
Disney Disney Disney Disney
Disney Disney Disney Disney
* * *
Disney * * *